Невропсихологично изследване

Невропсихологичното изследване

 представлява подробен процес на оценка на когнитивната, емоционалната и поведенческата функционалност на индивида. Този процес се извършва от специалисти, наречени невропсихологи, и включва комбинация от разнообразни стандартизирани тестове, клинични интервюта и наблюдения.

Цел

Целта на невропсихологичната оценка е да се разбере как функционира мозъкът на дадено лице и да се открият евентуални проблеми или нарушения в неговата дейност. Този вид оценка може да помогне при поставянето на диагнози и разбирането на различни неврологични и психиатрични състояния, като например деменция, травматично нараняване на главата, нарушения на вниманието като АДХ (Синдром на дефицита на вниманието и хиперактивността) или учебни затруднения.

Оценка

По време на оценката се изследват различни аспекти на когнитивната функция, включително паметта, вниманието, логическото мислене, решаването на проблеми и емоционалното благополучие. Резултатите от невропсихологичната оценка предоставят ценна информация, която може да бъде използвана за планиране на подходящо лечение, рехабилитация и подобряване на качеството на живот на индивида. Тези данни са от съществено значение както за пациента и неговите близки, така и за медицинския и здравен персонал, които могат да вземат подходящи решения и мерки за подкрепа и подобряване на здравословното му състояние.

Д-р Р.Мавров е сертифициран за провеждане на невроспихологично изследване като високоспециализирана дейност в неврологията.

Scroll to Top