ЕМГ

Електромиографията при невролог Д-р Мавров и Д-р Бонев

Електромиографията (ЕМГ) е диагностичен тест, който оценява здравето и функциите на скелетните мускули и нервите, които контролират. Всяко движение на тялото- от повдигане на крак до кимане с глава, включва сложна комуникация между централната нервна система (мозъка и гръбначния мозък), нервите и мускулите. За да произведат движение, моторните (двигателни) нерви изпращат електрически сигнали към мускулите. ЕМГ може да открие проблеми с двигателните нерви, мускулите или комуникацията между двете. 

Електромиографията при невролог Д-р Мавров и Д-р Бонев

В нашия център се извършва пълно електромиографско изследване, което позволява диагностика и проследяване на широк спектър от неврологични заболявания: пониевропатии, радикулопатии, миастения гравис, ЛАС, придобити и наследствени заболявания на мускулите.

Д-р Мавров и Д-р Бонев провеждат пълното си електромиографско изследване. И двамата имат богат опит при използването на тази методика.

 

 

Scroll to Top