Евокирани потенциали

Евокирани потенциали

Евокирани потенциали  са набор от електрофизиологични изследвания, използвани в неврологията за оценка на целостта и функцията на нервната система, особено на сензорните пътища. Тези изследвания предоставят ценна информация за скоростта и ефективността на предаването на нервни сигнали в централната нервна система. Ето подробен обзор на извиканите потенциали:

Те са неинвазивни и безболезнени процедури

Зрителни евокирани потенциали : оценяват функцията на зрителния нерв и зрителните пътища. Те се използват често за диагноза и наблюдение на състояния като множествена склероза и зрителен неврит.

Слухови евокирани потенциали: измерват мозъчния отговор на звукови стимули. Те помагат за диагнозата на нарушения на слуха и оценката на функцията на мозъчния ствол.

Соматосензорни евокирани потенциали :  оценяват целостта на сензорните пътища в периферните нерви, гръбначния мозък и мозъка. Те се използват често за откриване на състояния като наранявания на гръбначния мозък, множествена склероза и периферна невропатия.

Моторни евокирани потенциали : оценяват целостта на моторните пътища и могат да се използват за диагноза на състояния като наранявания на гръбначния мозък, множествена склероза и заболявания на моторните неврони.

за изучаване на когнитивните процеси.

При изследването на евокирани потенциали

При изследването на евокирани потенциали  се поставят електроди върху скалпа или кожата, покриваща конкретната област (например, визуален кортекс, гръбначен мозък). Приагат се сензорни стимули като визуални, слухови или електрически импулси. Електрическите отговори, генерирани от нервната система, се записват и анализират.

Евокираните потенциали се използват за диагноза и наблюдение на разнообразни неврологични състояния, включително множествена склероза, зрителен неврит, увреждания на мозъчния ствол, периферни невропатии, наранявания на гръбначния мозък и невромускулни заболявания.

МЦ“ Невроцентрум е един от малкото центрове в България, където рутинно се провежда изследване на евокирани потенциали.

Д-р Б.Бонев е сертифициран за провеждане на изследване на евокирани потенциали.

Scroll to Top